Senin, 02 Januari 2012

Orang-Orang Yang Mencintai Rasulullah Saw

Siapakah Orang yang mencintai Rasulullah

Klik Sunnah Nabi mengajak membahas ,"Siapakah orang yang mencintai Rasulullah ?
1.Orang yang selalu mengingat dan berselawat atasNya
2.Orang yang selalu mencontoh sifat&aktifitasnya
3.Orang yang selalu menjalankan sunnahnya


Dan siapakah orang yang selamat bersama Rasulullah
Yaitu orang yang selalu perpegang pada sunnah Rasulullah dan Alqur'an
Sudahkah kita untuk berusaha menjadi orang yang disebut - sebut menjadi orang yang beruntung mendapat sapaat dari Allah Dan Rasulullah di akhir zaman .untuk ini kami mengajak anda berselancar mempelajari hadist - hadist shoheh Muslim dan Bohkori yang kami sajikan secara ringkas dan jelas memakai bahasa indonesia lewat posting kami ini.Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim.Bersama posting kami ini kami menyebut dengan nama Alloh yang maha pengasih dan penyayang untuk di beri kekuatan dan keimanan dalam dada kami untuk selalu menyampiakan kebenaran ayat - ayat Alloh walaupun satu ayat dan dengan pengetaun kami sedikit tentang memposting article ini, terpanggilah hati kami untuk mensiarkan Agama Alloh lewat dunia maya ini, mudah -mudahan usaha ini mendapat Ridho Alloh SWT dan menjadikan kami termasuk orang - orang yang membela Agama Alloh semampu yang kami bisa.Amiin ya Robbal Alamin. Adapun hadist - hadist ini kami kutip dari ringkasan shahih Muslim karangan Muhammad Nashrrudin Al albani yang di terjemahkan oleh KMCP Imrom Rosadi.
Adapun alasan kami menulis atau memposting article ini yaitu kami prihatin sekali ahir - ahir ini praktek -parktek yang di jalani oleh para kaum muslimin dan muslimat antara SUNNAH, BID'AH dan TAKLIK.
dan merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk saling mengingatkan untuk menuntut ilmu Alqur'an da As -Sunnah agar kita dapat menghindari dan menolak syubhat di dalam memahami dien Islam ini.Telah kita sepakati bersama bersama bahwa hanya dengan Alqur'an dan As-Sunnah kita dapat selamat dan tidak akan tersesat.
Rsulullah SAW. Bersabda :

Aku tinggalkan pada kalian dua perkara,jika kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan sesat selama - lamanya yaitu : Kitabullah dan Sunnah NabiNYa," ( Hr.malik secara mursal'al-muwathta'juz2' hal 299 ).

Adakah pilihan lain agar kita termasuk dalam orang-orang yang selamat dan agar umat Islam ini memperoleh kejayaan lagi selain mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah saw.Dan sebaik - baik geerasi adalah generasi sahabat yang telah Alloh puji dan Alloh Ridhoi. Suatu kebahagiaan kiranya jikalau kita termasuk dalam golongan yang selamat, golongan Tha'ifah Manshurah ( kelompok yang mendapat pertolongan Alloh ).Kebanyakan umat Islam, kini terjebak dalam taklik buta,Terkadang suatu anjuran untuk mengikuti dan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah serta memalingakan jiwa dari selain keduanya di anggap sebagai seruan yang mengajak kepada pelecehan pendapat para ulama dan menghalangi untuk mengikuiti jejak para ulama atau mengajak untuk menyerang perkataan mereka.Padahal tidak demikian yang dimaksudkan,bahkan harus de bedakan antara mengikuti Nabi semata dengan pelecehan terhadap pendapat para ulama.Kita tidak boleh mengutamakan pendapat seseorang di atas apa yang telah di bawa oleh beliau dan tidak juga pemikiranya, siapapun orang tersebut.Apabila seseorang datang kepada kita membawakan suatu hadist, maka hal pertama yang harus kita perhatikan adalah keshahihan hadist tersebut kemudian yang kedua adalah maknanya. Jika sudah Shahih dan jelas maknanya maka tidak boleh berpaling dari hadist tersebut walaupun orang disekeliling kita menyalahi kita, selama penerapanya juga benar.Para ulama salaf yang di jadikan panutan umat, mencegah para pengikutnya mengikuti pendapat mereka tanpa mengetaui dalilnya.Didalam ucapan Abu Hanifah : " Tidak halal bagi seseoarang untuk mengambil pendapat kami sebelum dia mengetaui dari mana kami mengambilnya." Kemudian : " Bila saya telah berkata degan satu pendapat yang telaqh menyalahi kitab Alloh ta'ala dan sunnah Nabi SAW, maka tinggalkanlah pendapatku.

Sedangkan mayoritas umat Islam sekarang ini mereka berkata," Ustadz saya berkata."
Padahal sudah datang kepada mereka firman Alloh dalam surat Al-Hujurat ayat 1 : Yang artinya
" Hai orang -orang yang beriman,janganlah kamu mendahului Alloh dan RasulNya.

Ibnu Abbas berkata : " Hampir - hampir saja di turunkan atas kalian batu dari langit. Aku mengatakan kepada kalian : " Rasulullah SAW bersabsa, tetapi kalian mengatakan : " Abu bakar berkata,Umar berkata."
Firman Alloh dalam surat 7 dan 3
" Ikutilah apa yang di turunkan kepadamu dari tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya.Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran. ( dari padanNya ).

Kemudian salah satu penyakit umat Islam sekarang ini di samping taklid buta adalah banyaknya para pelaku bid'ah.Dan di antara sebab - sebab terjadinya bid'ah adalah :

1. Bodoh tentang hukum agama dan sumber - sumbernya.

2.Mengikuti hawa nafsu dalam masalah hukum

Firman Alloh dalam surat Al-Jatsiyah :23
" Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sabagai ilah-nya dan Alloh telah membiarkanya sesat berdasarkan ilmunya dan Alloh telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatanya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Alloh ( membiarkanya sesat )... " ( Al - Jatsiyah : 23).

3. Panatik buta terhadap pemikiran - pemikiran orang tertentu

4. Berlebih - Lebihan ( Ghuluw )
Alloh SWT berfirman yang artinya :
" Sesungguhnya Alloh tidak mengampuni dosa Syrik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari ( Syirik ) itu' bagi siapa yang di kehndakinya..." ( An - Nisa : 48.166 ).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar